Send anbefaling     Bookmark and Share    
 
Bilder av butikklokalene

 

Bildene viser litt av prosessen fra lokalene ble overtatt til slik de fremstär nä.
 
Med fantastisk god hjelp fra venner, kjente og gode händverkere har dette blitt en svärt spennende forretning!
 
Tusen takk til alle som har bidratt!
 
______________________________________________________________
 
 
 
 
Maleriet Fargehandel AS | Hov Näringspark, 3515 HäNEFOSS  | Tlf.: 40 00 79 59 | asmaleriet@gmail.com